වෙබ් බ්‍රව්සර්

වෙබ් බ්‍රව්සර්

වෙබ් බ්‍රව්සර් / වෙබ් අතිරික්ෂුව - හැදින්වීම

වෙබ් බ්‍රවුසරයක් යනු විශ්ව විසිරි වියමනේ ඇති විද්‍යුත් ලේඛන (වෙබ් පිටු) ලබා ගැනීමට හා ඒවා දර්ශනය කිරීමට භාවිතා කරනු ලබන මෘදුකාංගයකි. මෙය යෙදුම් මෘදුකාංග ගණයට අයත් වේ. URL නැතහොත් IP ලිපින ඔස්සේ විද්‍යුත් ලේඛන කරා ළඟා වී ඒවා පරිශීලකයාට වෙබ් බ්‍රවුසරය තුළින් දර්ශනය කරයි.

Web Browser - වෙබ් අතිර්ක්ෂුව / වෙබ් බ්‍රවුසරය

ඉතිහාසය

1990 දී ලොව මුල්ම වෙබ් බ්‍රවුසරය ටීම් බර්නර්ස ලී විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. එය WorldWideWeb නමි විය.

1995 දී මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම විසින් ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලෝරර් වෙබ් බ්‍රවුසරය හඳුන්වා දුන් අතර 2002 වන විට එය ලොව වඩාත් ම භාවිතා වන වෙබ් බ්‍රවුසරය බවට පත් වූයේ 95%ක උපරිම පරිශීලකයන් ප්‍රමාණයක් වාර්තා කරමිනි.

1996 දී ඔපෙරා වෙබ් බ්‍රවුසරය නිකුත් වූ අතර අද වන විට ජංගම දුරකතන වල භාවිතා වන ඔපෙරා මිනි බ්‍රවුසරය ද ඔපෙරා සමාගම විසින් නිකුත් කරන ලද්දකි.

2003 දී ඇපල් සමාගම මඟින් ඇපල් මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා සෆාරි වෙබ් බ්‍රවුසරය හදුන්වා දෙන ලදී.

2004 දී නෙට්ස්කේප් සමාගමේ මොසිල්ලා පදනම මඟින් විවෘතත් කේත වෙබ් බ්‍රවුසරයක් ලෙස මොසිල්ලා ෆයර්ෆොක්ස් නිපදවන ලදී.

2008 දී ගූගල් සමාගම විසින් ගූගල් ක්‍රෝම් වෙබ් බ්‍රවුසරය හඳුන්වා දෙන ලදී. වර්තමානය වන විට ලොව ජනප්‍රියතම වෙබ් බ්‍රවුසරය ලෙස ගූගල් ක්‍රෝම් හැදින්විය හැක.

ආශිත
- www.wikipedia.org
- අන්තර්ජාලය

Bookmark
Sachitha Udayakantha 1633   |    0